Projekti

KC "Nikola Đurkovic" je i dalje veoma aktivan na polju unapređivanja kulturnog života u našem gradu. Moramo pomenuti bar neke od projekata u koje smo trenutno uključeni:
 
- Strateška saradnja sa Fondacijom Kotorski festival pozorišta za djecu;
- Saradnja sa festivalom Kotor Art kroz pozorišnu produkciju i program Pjaca od filozofa;
- Festival filma o ljudskim pravima "Ubrzaj";
- Projekat o borbi protiv nasilja nad ženama pod nazivom "Sedam";
- Internacionalni filmski festival Underhill;
- Redovno ucešće u Danima frankofonije;
- Organizacija Tradicionalnog kotorskog zimskog karnevala;
- Bokeljske noći.

Gradska čitaonica i biblioteka je osavremenjena kroz učešće u COBISS, projektu za digitalizaciju bibiotetske građe i uvijek je aktivna u organizaciji raznih književnih večeri, promocija, radionica. Posebno moramo istaći da smo štampali tri publikacije- radi se o zbirkama pripovjedaka i poezije hrvatskih i crnogorskih autora, u okviru projekta o prekograničnoj saradnji sa Republikom Hrvatskom.

Kino "Boka" je jedini savremeni bioskop u Crnoj Gori koji je u društvenom vlasništvu. Ima veoma lijepu salu sa balkonom, savremen zvučni sistem, a u planu je i kupovina modernog video sistema, što bi značajno unaprijedilo kvalitet reprodukovane slike. Trudimo se da u ponudi imamo najnovije i kvalitetne filmove, sa tendencijom da tako nastavimo i ubuduće.

Takođe, KC je i korisnik divne ljetnje pozornice, koja se nalazi blizu sjevernih gradskih vrata na bedemima. Na ovoj pozornici gostovali su mnogi umjetnici, a između ostalih: Bajaga, Đorđe Balašević, Merlin, Hari Mata Hari, Darko Rundek i mnogi drugi istaknuti umjetnici.