Djelatnost

U sklopu Kulturnog Centra posluju tri odvojene organizacione jedinice i to:

  • Pozorište
  • Gradska galerija
  • Kino "Boka"
  • Gradska čitaonica i biblioteka.

Posljednje dvije jedinice su i fizički izdvojena cjeline, koje se nalaze takođe u starom gradu, unutar nekadašnje crkve Gospa od Anđela.

Djelatnost centra je od javnog interesa, i obuhvata:

  • Organizovanje i unaprijeđenje kulturno-umjetničkog stvaralaštva i kulturnog života u Opštini;
  • Priređivanje kulturno-umjetničkih nastupa, pozorišnih predstava, književnih večeri, likovnih izložbi, tradicionalnih, etno-kulturnih i drugih kulturnih manifestacija od značaja za Opštinu;
  • Organizovanje prikazivanja bioskopskih predstava;
  • Obavljanje bibliotekarske djelatnosti;
  • Unapređenje amaterskog kulturno-umjetničkog stvaralaštva i stvaralaštva lica sa invaliditetom;
  • Uopšte unapređivanjem stvaralaštva kroz prezentaciju, promociju umjetničkih djela i drugih duhovnih tvorevina.